TUHBA

Noorderlicht

Noorderlicht

Poem by Johan Visschers

Noorderlicht

de slaap holt de winter uit
rijgt dagen aan nachten nachten aan dagen
oneindig garen spint

monsters komen en gaan
jagen dromen na juichen joelen en krijsen
muilen hun lieve lust

en ergens tussen al die schakels
is een deur die op de sleutel past
ergens tussen al die waanzin
vindt op het laatst rust plaats

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star