TUHBA

Vliegangst

Vliegangst

Poem by Johan Visschers

Vliegangst

in de zon in de zon
is waar het allemaal begon

in de zon in de zon
toen de spin als een gek
haar garen spon

in de zon in de zon
en je het van verre
aan zien komen kon

in de zon in de zon
dat Arachne dan eindelijk
haar angst voor vliegen overwon

2 replies to “Vliegangst

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star