TUHBA

Warrel

Warrel

Poem by Johan Visschers

Warrel

de zomer was koud ongewoon koud
het sneeuwde zelfs heel even
zomaar op een dag

de klokken luidden en het geluid
klonk anders dan anders
niet zomers open warm en luchtig
maar ook niet winters gedempt

mensen schuifelden door de witte straten
de zon stond hoog
zonnebrillen op om niet verblind te worden
door het felle licht

het was koud die zomer heel koud
zelfs de sneeuw leek van slag
die godvergeten dag
en dan moest het nog februari worden

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star