TUHBA

Opsteker

Opsteker

Poem by Johan Visschers

Opsteker

het huilt het druilt en het miezert
met af en toe een schilfertje blauw
tussen de grijze grauwe watten

ze drijven in hoog tempo
van links naar rechts voorbij
vogels vormen het vege teken
van vrede victorie of vluchtverdrag

de top van die ene armetierige boom
die hier boven de daken uitsteekt
zwaait zich een ongeluk

er zwaait niemand terug

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star