TUHBA

Lichtjaren

Lichtjaren

Poem by Johan Visschers

Lichtjaren

de nacht is hier
niet daar
kijk maar

de maan
wit grijs blauw rood
dan weer heel half of
deels

en er zijn sterren
fonkelend en helder
soms zichtbaar dof van stof

ergens daar
op ontelbare afstand
op een steenworp wie weet
maar ergens daar

is het dag en geen nacht
die is hier
hier is de nacht niet daar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star