TUHBA

Het Meisje en de Kraanvogel

30 cm x 40 cm. Acrylic and pen (Indian ink) on paper.
30 cm x 40 cm. Acrylic and pen (Indian ink) on paper.

30 cm x 40 cm. Acryl en pen (Oost-Indische inkt) op papier.

‘Niets is wat het lijkt. De angst om te verdwijnen geeft je de vrijheid om te leven,’ sprak de Kraanvogel. ‘Maar wat als het te laat is?’ vroeg het Meisje. ‘Niets is wat het lijkt. De angst om te verdwijnen geeft je de vrijheid om te leven,’ sprak de Kraanvogel. ‘Maar wat als het te laat is?’ vroeg het Meisje. ‘Niets is wat het lijkt. De angst om te verdwijnen geeft je de vrijheid om te leven,’ sprak de Kraanvogel.

4 replies to “Het Meisje en de Kraanvogel

  1. Denkt het meisje echt dat het te laat is?
    Ik hoop van ganser harte dat dit niet waar is.
    De gedachte brengt tranen in mijn ogen.
    Of is dit ook schijn?

  2. Niets is wat het lijkt. Conclusie: er is maar één ding dat is wat het lijkt: niets. En probeer je nu eens een voorstelling te maken van niets. Dat lijkt echt nergens op!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star