TUHBA

Drawing

Tekening maart 2016_klein

Indian ink drawing 26 cm x 20,5 cm

Deze tekening heb ik in mijn schetsboek gemaakt. Ik vind het draadje van de binding door het midden wel charmant. De tekening is associatief opgebouwd, ik had geen plan toen ik eraan begon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star