TUHBA

2 replies to “Drie Vissen en een Kraanvogel

    1. Nee, die is niet te koop. Leuk dat je interesse hebt! Ik heb me tot nu toe nog niet zo bezig gehouden met verkoop van mijn werk. Daar ga ik eens op broeden, dus wordt vervolgd. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star